Dersler

Derslere dışarıdan katılım için, iletişim bölümünden irtibata geçiniz.

Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet dersinde, kronik bir aile vakası üzerinden yıllarca devam eden bir sosyal hizmet müdahalesi ve SİR raprolama süreci, kayıtlar ve raporlar üzerinden okunacak, aile sistemleri, müdahale biçimleri ve vaka yönetim/planlaması üzerine teorik bir altyapı oluşturulacaktır. Bu çalışmalara ilave olarak SİR yazımı konusunda uygulamalı bir çalışma yürütülecek, ayrıca vakalar üzerinden rapor yazma süreci planlanacaktır. 12 hafta süresince toplamda 9 makale ve 1 kitaptan yararlanılacak, kaynak metinler sizlere sunulacaktır.

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet dersinde, madde bağımlılığı süreçleri, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, çocuk ve ergenlerin madde bağımlılığına başlama süreçleri, aile ve akran grupları ile ilişkileri üzerinden bağımlılık süreçlerinin okunması hedeflenmektedir. Ayrıca bağımlılık süreçlerini daha iyi analiz edebilmek için, uzun yıllar bağımlı olup, sonrasında kullanım davranışı bırakmış ex-user’larla uygulamalı olarak 2 ders yapılacak, yine sahada bağımlı gençlerle ilgilenen gönüllü ve profesyonellerle de soru-cevaplı dersler planlanacaktır.
14 hafta süresince toplamda 32 makale, 1 kitap'tan ve 3 vaka sunumundan yararlanılacak, kaynak metinler sizlere sunulacaktır.

Sosyal Hizmet Tarihi’ne dair okumalar ile başlayacak olan Sosyal Hizmet Literatür Okumaları dersi, kuramsal yaklaşımlar ve analizlerle devam edecek, sosyal hizmet mesleğine dair teorik ve uygulamalı bir tartışmanın ardından, çoklu kültürel uygulama kuramının sosyal hizmet uygulamasındaki yansıması ele alınacak ve son olarak sosyal hizmetin müdahale alanlarından iki başlık (Ensest ve İhmal/İstismar) üzerine okumalar ile sonlanacaktır.
14 hafta süresince toplamda 26 makale ve 4 kitap'tan yararlanılacak, kaynak metinler sizlere sunulacaktır.

Sosyal Hizmet Literatür Okumaları dersi ile hedeflenen çalışma, literatürde yer alan pek çok farklı konuya dair kapsamlı bir kavrayış ve derinlemesine bir düşünüş geliştirmektir. Bu bağlamda 14 Hafta boyunca devam etmesi planlanan ders programı kapsamında; sosyal hizmetin müdahale alanlarından 5 başlık (İhmal/İstismar, İntihar Mağdurları, Şiddet Mağdurları/Şiddet Mağduru Kadınlar, Kanser Hastaları ve Yas Mağdurları) üzerine okumalar ile başlayacak; sonrasında Aile Danışmanlığı ve Ailelerle Sosyal Hizmet Uygulaması kapsamındaki okumalar ile sonlanacaktır. 14 hafta süresince toplamda 23 makale ve 2 kitap’tan yararlanılacaktır. Ders döneminin hayırlı geçmesi temennisiyle...

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü