Sosyal Hizmet Literatür Okumaları

14 Şubat 2018 tarihinde, Pasif yapıldı

Sosyal Hizmet Literatür Okumaları-3
Lisans 2016-2017 Bahar Dönemi

Dersin Amacı ve İşleniş Biçimi:
Sosyal Hizmet Literatür Okumaları dersi ile hedeflenen çalışma, literatürde yer alan pek çok farklı konuya dair kapsamlı bir kavrayış ve derinlemesine bir düşünüş geliştirmektir. Bu bağlamda 14 Hafta boyunca devam etmesi planlanan ders programı kapsamında; sosyal hizmetin müdahale alanlarından 5 başlık (İhmal/İstismar, İntihar Mağdurları, Şiddet Mağdurları/Şiddet Mağduru Kadınlar, Kanser Hastaları ve Yas Mağdurları) üzerine okumalar ile başlayacak; sonrasında Aile Danışmanlığı ve Ailelerle Sosyal Hizmet Uygulaması kapsamındaki okumalar ile sonlanacaktır. 14 hafta süresince toplamda 27 makale ve 1 kitap’tan yararlanılacak, bu metinler PDF olarak sizlere sunulacaktır. Ders döneminin hayırlı geçmesi temennisiyle...
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

1. Hafta: Derse Giriş ve Genel Tanımlar

2. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Ensest Mağdurları İle Çalışmak-1:
Kitap-1:Ailenin Karanlık Yüzü Türkiye’de Ensest, Pdf.
Makale-2:Aynı Ailede Görülen Çoklu Ensest, Pdf.
Makale-3:Cinsel İstismar ve Ensest, Pdf.

3. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Ensest Mağdurları İle Çalışmak-2:
Kitap-1:Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak, pdf

4. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Çocuk İstismarı ve İhmali Mağdurları İle Çalışmak-1:
Kitap-1: 1. Bölüm: Çocuk İstismarı ve İhmali: Tanımlar ve Göstergeler + 2. Bölüm: Çocuk İstismarı ve İhmaline Yol Açabilecek Ebeveyn Etmenleri + 3.Bölüm: İletişim Yöntemleri, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme-Sosyal Çalışmacılar İçin El Kitabı İçinde, Pdf.

5. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Çocuk İstismarı ve İhmali Mağdurları İle Çalışmak-2:
Kitap-1: 4. Bölüm: Çocuk İhmalini ve İstismarını Bildirme + 5. Bölüm: Aileleri Güçlendirme Yöntemleri + Ekler, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme-Sosyal Çalışmacılar İçin El Kitabı İçinde, Pdf.

6. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Çocuk İstismarı ve İhmali Mağdurları İle Çalışmak:
Makale-1:Öztürk, Aslıhan Burcu, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Aileyle Çalışma, Ankara,Toplum ve Sosyal Hizmet, 2009, c.20; s.2, 89-98, Pdf.
Makale-2:Cinsel İstismar Mağduru Çocuk İfadelerinin Ölçüt Bazlı İçerik Analizi (CBCA)
Makale-3:Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı Mağdur ve Sanık Açısından Çok Yönlü Bakış

7. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Çocuk İstismarı ve İhmali Mağdurları İle Çalışmak:
Makaleler: Cinsel İstismarı Uğramış Çocukla Görüşme Teknikleri-1-2-3-4
Makale: Çocuk İstismarı Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları Açısından Profesyonel Karar Verme

8. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: İntihar Mağdurları İle Çalışmak:
Makale-1:Karataş, Zeki, İntihar Sonucu Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu, Pdf.
Makale-2:Alptekin, Kamil; Duyan, Veli; Uçan, Özge, İntiharı Önleme Çalışmalarında Sosyal Hizmet Mesleğinin Rolü, Sivas, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008, c.9; s.3, 179-187, Pdf.
Makale-3:Ergenlik Döneminde İntihar Girişimleri, Pdf.

9. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Yas Mağdurları İle Çalışmak:
Kitap-1:Çocuklarda Yas-Bir Sosyal Çalışmacı El Kitabı, Pdf.
Makale-1:İsmail Yavaş, Uzamış Yas Reaksiyonunun Tedavisinde Bir Monodrama Uygulaması-Olgu Sunumu
Makale-2:Çocuklarını kanser nedeniyle kaybeden ailelerin, kayıp öncesi ve kayıp sonrası yaşadıkları keder süreci

10. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Şiddet Mağdurları İle Çalışmak:
Makale-1:Şiddet Mağdurlarına Danışmanlık Yapmak ve Kriz Yönetimi, Pdf.
Makale-2:ÇocuklarınŞiddeti Algılama BiçimlerininÇizdikleri Resimlerine Yansımaları, PDF

11. Hafta: Sosyal Hizmette Aile Danışmanlığı ve Aile İle Çalışmak-1:
Makale-1:Işıl Bulut, Aile Tedavisi ve Sosyal Grup Çalışması, Pdf.
Makale-2:İl, Sunay, Aile Arabuluculuğu, Ankara, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2009, c.20; s.1, 23-32,Pdf.

12. Hafta: Sosyal Hizmette Aile Danışmanlığı ve Aile İle Çalışmak-2:
Makale-1:Akgün, Rumeysa; Uluocak, Gonca Polat, Evlilikte Etkili İletişim ve Problem Çözme: Bir Toplum Merkezindeki Kadınlarla Gerçekleştirilen Grup Çalışması, Ankara, Aile ve Toplum, 2010, c.6; s.23, 9-22, Pdf.
Makale-2:Özateş, Özge Sanem; Atauz, Sevil, Sosyal Hizmet Uzmanlarının Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesine İlişkin Değerlendirmeleri, Ankara, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2011, c.22; s.2, 101-112, Pdf.

13. Hafta:Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Şiddet Mağduru Kadınlar İle Çalışmak:
Makale-1:Hatiboğlu, Burcu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Anarko-Feminist Bakış: Makrodan Mikroya Sosyal Hizmet, Ankara, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2008, c.19; s.2, 97-109, Pdf.
Makale-2:Karataş, Zeki; Kılıçaslan, Fatih, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Aile Terapisinin Rolü, İstanbul, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, c.1; s.1, 109-128, Pdf.

14. Hafta:Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Kanser Hastaları İle Çalışmak-1:
Makale-1: Onkolojik Sosyal Hizmet, Pdf.
Makale-2:Yıldırım, Buğra; Acar, Melis; Tuncay, Tarık, Onkoloji Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri ve Kanıta Dayalı Değerlendirme, Ankara, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2013, c.24; s.1, 169-190, Pdf.
Makale-3:Tuncay, Tarık, Kanserle Başetmede Destek Grupları, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2010, c.21; s.01, 59-71, Pdf.

15. Hafta: Sosyal Hizmette Müdahale Alanları: Kanser Hastaları İle Çalışmak-2:
Makale-1:Tuncay, Tarık, Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi, Ankara, Toplum ve Sosyal Hizmet, 2009, c.20; s.2, 69-87, Pdf.
Makale-2: Bahar, Aynur, Kanser Hastalarına Psikososyal Yaklaşım, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, c.10; s.1, 105-111, Pdf.

16. Hafta:
Makale-1:Mavili Aktaş, Aliye, Kriz Döneminde Sosyal Refah Hizmetleri ve Hizmet Organizasyonlarının Değerlendirilmesi, Ankara, Kriz Dergisi, 2000, c.8; s.2, 27-37, Pdf.

Dosyalar: 

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü