Disiplinler Arası Suç ve Suçluluk Çalışmaları (1923-2015)

Bu kitap;
En temelde cumhuriyet tarihi boyunca ortaya konulan suç ve suçluluk çalışmalarının sosyal hizmet perspektifinde bir araya getirilmesini - Suçun nedenlerini ve sonuçlarını sosyal hizmet bilimi bağlamında ortaya koymayı - Psikoloji, sosyoloji, kriminoloji, ruh sağlığı, güvenlik bilimi gibi pek çok farklı disiplinde yapılmış olan akademik çalışmaların tematik dağılımını ve
bu temaların değerlendirilmesini :
• Mahkemeler/ Adalet/ Denetimli Serbestlik
• Cezaevleri/Islahane/Tutuklu/ Hükümlü
• Adli Psikiyatri/Suç ve Suçluluk Psikolojisi/ Ruh sağlığı
• Çocuk-Ergen- Adölesan-Genç Suçluluğu
• Sosyal-Biyolojik Faktörler/Eğitim/Aile/Medya/Kitle İletişim Araçları
• Kuram-Model-Yaklaşım/Adli Sosyal Hizmet/ Disiplinel Yaklaşım
• Din/ Dindarlık ve Suç/ İslam Hukuku/ Suç Tarihi/ Manevi Değerler
• Kent/ Göç/ Kültür/ Mekan/ Çevre
• İşsizlik/ Ekonomik Statü/ Yoksulluk/ Hırsızlık
• Suç-Suçlu Trentmanı/Suç korkusu/ Suç Unsurları/ Viktimiloji/
Kriminoloji
• Kadın ve Suç/ Cinsel Suçlar/ Tecavüz
- Disiplinlerin ortaya koyduğu çalışmaların niteliksel ve niceliksel olarak
karşılaştırılması, eksikliklerin tespit edilmesi ve öne çıkan konuların belirlenmesini,
- Güvenlik birimlerine getirilen çocuklar ve yetişkinler, mahkemelerde görülmekte
olan davalar, suç çeşitleri, Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü
sayıları gibi istatistiki bilgiler sunmayı
- Bu alanda çalışma yapacak araştırmacı ve akademisyenler için kapsayıcı bir rehber olmayı hedeflemektedir.

Disiplinler Arası Suç ve Suçluluk Çalışmaları (1923-2015) kitabını, kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz.

YAZARLAR
Ömer Miraç Yaman - Burak Acar
YAYIN TARİHİ
2016
YAYINEVİ
Bir Yayınları
SAYFA SAYISI
320

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü