Gençlik ve Din, Değer, Ahlak Konulu Eserler Bibliyografyası (1910-2017) Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-1

Değerler Eğitimi Merkezi'nde başlatılan “Gençlik Araştırmaları Projesi”nde Türkiye’deki gençlik alanında ortaya çıkan literatürü derleyip belirlenen temalara göre analiz etmeyi hedefimize koymuştuk. Proje kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrenciyle beraber 1910-2017 yıllarını kapsayan gençlikle ilgili kitap, makale, tez gibi eserler incelemeye alındı. Böylece yaklaşık 20 bin eser incelemesi yapılarak bu eserler aşağıdaki temalara göre disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmeye alındı:
·

  1. Gençlik, Din, Değer ve Ahlak
  2. · Gençlik ve Riskli Davranışlar
  3. · Gençlik, Kemalizm, Siyaset ve Öğrenci Olayları
  4. · Gençlik Kültürü ve Araştırmaları
  5. · Gençlik, Kişilik, Kimlik ve Benlik
  6. · Gençlik ve Okul Merkezli Çalışmalar

“Gençlik, Din, Değer ve Ahlak” başlığıyla yayınlanan bu bibliyografya, 6 temadan oluşan “Gençlik Araştırmaları Bibliyografyası Serisi”nin ilk çalışması olarak karşınızdadır. Serinin diğer çalışmaları da yayınlanarak araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

YAZARLAR
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
YAYIN TARİHİ
2019
YAYINEVİ
DEM
SAYFA SAYISI
269

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü