Gençlik ve Gönüllülük

...Bu çalışma, gençlik alanında akademik alanyazına katkı sağlayabilme ya da belirtilen boşluğu doldurabilme amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, teorik çerçevesiyle uygulamaya da katkı sağlayabilecek şekilde planlanmıştır. Gençlerin gönüllü katılımları, siyasal katılımları, sivil toplum gibi yapılarda etkinliği yanında uluslararası düzenlemeler de çalışmaya konu edilmiştir. Gençlerin gönüllü faaliyetleri “toplumsal değer” anlamında çok önemlidir. Gençler, özellikle gönüllü faaliyetleriyle topluma yararlı olma, iyi bir meşgale edinme yanında uzmanlık ve beceri de kazanmaktadırlar. Bu durum ise gençlerin sosyalleşmesi ve toplumsal katma değer üretmeleri gibi olumlu sonuçlara yol açmaktadır. Bu çerçevede çalışmada özellikle gönüllü olma ve gönüllülük yaklaşımı vurgusu tercih edilmiştir.
Çalışmanın gençlik ve gönüllülük alanında yapılacak ileri çalışmalara ve araştırmalara katkı sağlaması temennisiyle...

Kitabın içindekiler ve giriş bölümünü görmek için tıklayınız.

YAZARLAR
Editör: Ömer Miraç Yaman - Bedrettin Kesgin Yazarlar: Mehmet Lütfi Arslan, Harun Ceylan, Fethi Güngör, Fatma Yurttaş Özcan
YAYIN TARİHİ
2016
YAYINEVİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı
SAYFA SAYISI
130

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü