"Gençlik ve Kimlik, Kişilik, Benlik" Konulu Eserlerin Bibliyografik Değerlendirmesi (1910-2017) Türkiye Gençlik Bibliyografyası Serisi-2

Değerler Eğitimi Merkezi olarak akademik ilgi alanımıza giren konulara ilişkin araştırmalar yapmayı ve bu araştırmaları alanda çalışanların istifadesine sunmayı en önemli işimiz olarak görmekteyiz. Bu kapsamda Merkez olarak “Araştırma Projeleri” açıyor ve bu projelerde üretilen bilgiyi, araştırılan konuları açık erişimle araştırmacıların ilgisine sunuyoruz. 2016 yılında Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman’ın yürütücülüğünde başlattığımız “Gençlik Araştırmaları Projesi”nde Türkiye’deki gençlik alanında ortaya çıkan literatürü derleyip belirlenen temalara göre analiz etmeyi hedefimize koymuştuk. Proje kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrenciyle beraber 1910-2017 yıllarını kapsayan gençlikle ilgili kitap, makale, tez gibi eserler incelemeye alındı. Böylece yaklaşık 20 bin eser incelemesi yapılarak bu eserler aşağıdaki temalara göre disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmeye alındı:

Gençlik, Din, Değer ve Ahlak

· Gençlik ve Riskli Davranışlar

· Gençlik, Kemalizm, Siyaset ve Öğrenci Olayları

· Gençlik Kültürü ve Araştırmaları

· Gençlik, Kişilik, Kimlik ve Benlik

· Gençlik ve Okul Merkezli Çalışmalar

“Gençlik, Kişilik, Kimlik ve Benlik”
başlığıyla yayınlanan bu bibliyografya, 6 temadan oluşan
“Gençlik Araştırmaları Bibliyografyası Serisi”
nin ikinci çalışması olarak karşınızdadır. Serinin diğer çalışmaları da yayınlanarak araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

YAZARLAR
Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman Yazarlar ve Proje Araştırmacıları Abdullah Sabit Tuna Ali Aydın Bilgehan Toksoy Burak Acar Büşra Aydın Büşra Uygun Emel Bedir Hakan Karaman Kübra Demirçin Nezire Demir Ömer Miraç Yaman Rabia Aydın Rabia Çırpanlı
YAYIN TARİHİ
2021
YAYINEVİ
DEM
SAYFA SAYISI
410

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü