Kavramlar ve Kuramlar Bağlamında Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak

Sosyal hizmet uygulamalı bir meslek ve disiplindir ve özünde insani amaçlarla ve uhrevi dünya bilinciyle gerçekleştirilen insana yardım etme duyguları yattığından bu yapısını tarihsel süreç içinde daima korumuştur.

Sosyal çalışma displininin kavramsal ve kuramsal düzeyde ele alınmaya başlanması sosyal hizmetleri gerçekleştirmede aktif rol alacak bu alanda eğitimli elemanlara ihtiyaç duyulmasının bir sonucu olarak doğmuştur.

Türkiye'de sosyal hizmet birikimine dair kapsamlı bir çabaya karşılık gelen bu eser, en temelde alana dair önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemekte; sonrasında ise sosyal hizmet alanında yapılacak olan çalışmalar için detaylı bir bilgi birikimi ortaya koymayı çalışmaktadır.

Kavramlar ve Kuramlar Bağlamında Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak kitabını, kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz.

YAZARLAR
Ömer Miraç Yaman, Kenan Karakulak, Fatma Dağlar
YAYIN TARİHİ
2015
YAYINEVİ
Açılım Kitap
SAYFA SAYISI
303

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü