Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası (1923-2010)

YAZAR
Ömer Miraç Yaman
YAYIN TARİHİ
2010
YAYINEVİ
GSB Yayınları

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü