Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık

1950-2013 Yılları Arası Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık başlığı altında kaleme alınan bu çalışma, Türkiye’de bu konuda yapılan makale ve tez çalışmalarına dair verilerin yanında, çalışmanın merkezini oluşturan sosyal hizmet literatürüne ilave olarak psikoloji, sosyoloji, sağlık bilimleri gibi akademik alanlardan da istifade edilerek ulaşılan seçme eserlerin de bibliyografyaya ilave edilmesiyle oluşturulmuştur.

En temelde sosyal hizmet literatürü olmak üzere pek çok farklı disiplin için kaynak eser hüviyetinde olan çalışma, Türkiye’de yaşlılık alanında çalışmayı düşünen tüm araştırmacılar ve akademisyenler için vazgeçilmez bir kılavuzdur.

Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Yaşlılık kitabını, kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz.

YAZARLAR
Ömer Miraç Yaman, Mevlüt Acar
YAYIN TARİHİ
2015
YAYINEVİ
Açılım Kitap
SAYFA SAYISI
152

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü