Bağımlılığın Sosyal Yansımaları

"Bağımlılık, bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden zarar görmesine rağmen bir eylemi devam ettirmeye yönelik engellenemez bir istek duyma hali olarak tanımlanmaktadır. Bireyin yaşamındaki kişisel, ailesel ve çevresel etmenler bağımlılığın gelişimine zemin hazırlayan süreçleri içerirken bağımlılığın gelişmesinden sonra da problemin etkilerinin görüldüğü alanlara olabilmektedir. Bağımlılık bireysel boyutun yanında kişinin aile ve sosyal çevresiyle geliştirdiği ilişkilerle yakından ilgilidir. Söz konusu ilişkiler sağlıklı kurulursa bunlar bireyin sahip olduğu güç kaynakları olacak, problemli olduğunda ise kişide alkol/madde kullanımının başlamasına ve ilerlemesine sebep teşkil edecektir."

Sosyal Hizmet ve Bütün Yönleriyle Bağımlılık El Kitabı, Grafiker Yayınları, 253-268.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü