Bir Kavga Sosyolojisi Denemesi: Kentin Yoksul Mahallelerinde Gençlik ve Suç İlişkisi

Fischer ve Liebow altkültürleşme ile gençler arasında suç eğiliminin ortaya çıkmasının, toplumların modernleşme süreçlerinin birer uzantısı olarak geliştiğine dikkat çekmektedir. Nitekim kırdan kente doğru yaşanan göç dalgası, insanların kent merkezlerindeki yaşam alanlarının bir çırpıda hetorejenleşmesine zemin hazırlayacak, bu durum insanlar arasında var olan bireysel ve sosyal ağları zayıflatacak ve toplum adeta atomize bir sosyal birikintiye dönüşecektir. Kent merkezine doğru gelen sürekli ve düzensiz göçün tetiklediği bu sosyal durum bir süre sonra yine kent merkezinde yabancılaşma, sıradan toplumsal işlerde organize olamama ve sonrasında mevcut toplumsal yapıya karşı öfke/hınç biriktirme şeklinde belirtiler göstermeye başlayacaktır.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü