Çalışma Hikayesi Olan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Savaşların savunmasız figüranları olan çocuklar, maruz kaldıkları göç sürecinin yanında mahrum kaldıkları eğitim süresiyle de ikinci kez dezavantajlı konuma düşmektedirler. Söz konusu dezavantajlı durumdan kurtulabilmeleri ve içinde bulundukları toplumla uyumlarını gerçekleştirebilmeleri adına göçmen çocukların eğitim meselesi ise kritik önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında da Türkiye’ye göç etmiş ve çalışma durumunda kalmaları nedeniyle eğitim hayatları sekteye uğramış olan Suriyeli çocukların eğitim meselesi ele alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma, Suriyeli çocukları eğitime kazandırmak ve eğitim sürecindeki zorluklarda kendilerine destek olmak amacıyla özgün çalışmalar yürüten Yeryüzü Çocukları Derneğinin uzandığı Suriyeli çocuklarla gerçekleştirilmiştir. Sosyal ve beşeri bilimler araştırma ve yayın etiği kurulu, 07.12.2021 tarihli ve 2021/67 sayılı kararına göre de etik açıdan uygun bulunan bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. Buna göre de amaçlı örneklem yöntemi ve betimleyici bir yaklaşım tercih edilerek yürütülen bu nitel araştırmada, çalışma hayatından eğitim hayatına kazandırılan toplamda 17 öğrenci ile yüz yüze derinlemesine mülakat ve 4 öğrenci ile bir odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre de Suriyeli çocukların çalışma hayatlarında karşılaştıkları sorunları; çalışma sürelerinin uzunluğu, çalışma şartlarının ağırlığı ve çalışma ortamında maruz kaldıkları incitici tavırlar şeklinde sıralamak mümkündür. Ayrıca Suriyeli çocukların eğitimde karşılaştıkları sorunlar ise derslerin zorlukları, öğretmenlerin incitici tavırları ve öğrenci arkadaşları tarafından kendilerine yöneltilen nefret söylemi olarak öne çıkmaktadır.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü