ERKEN EVLİLİK YAPAN KADINLARIN EVLİLİK SONRASI YAŞAM DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışma 18 yaş altında erken evlilik yapan kadınların evlilik sonrası yaşantılarında erken yaşta evlendikleri için yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgi toplamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve İstanbul’da yaşayan 18 yaşından önce dinî nikâh ile evlilik yapmış 20 kadın ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yapılırken yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; erken yaşta yapılan evliliklerin bireysel ve toplumsal düzeyde çeşitli sorunlara yol açtığı tespit edilmiştir. Erken evliliklerin bireysel düzeyde yol açtığı sorunlar arasında şiddet, cinsel istismar, eğitim hayatından mahrum kalma, geçim sıkıntısı ve erken yaşta yüklenilen sorumlulukların yol açtığı psikolojik sorunlar yer almaktadır. Erken evliliklerin yol açtığı toplumsal sorunlar arasında ise toplumun aile yapısının etkilenmesi, eğitim seviyesinin düşmesi ve yoksulluk yer almaktadır.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü