Falcıların Gözünden Gençlere Bakmak: Fal Kafelere Giden Gençler Üzerine Bir Değerlendirme

Tarihsel süreçte birçok fal çeşidi farklı kültürlerde kendine yer bulmuştur. İnsanların geleceğe ilişkin merak ve kaygılarına cevap veren fal baktırma, gençler için de oldukça cazibe içeren bir eylemdir. Aileden uzaklaştıkça kendi yaşamı üzerinde söz sahibi olmaya başlayan gençler, bu dönüşüm sürecinde sıklıkla eğitsel, ailesel ve ilişkisel konularda kaygı ve merak giderme, danışma ve paylaşımda bulunma gibi arayışlar içindedir. Bu çalışma en temelde bu arayış sürecinde fal baktırma davranışına gençlerin nasıl yaklaştığını anlamaya çalışmıştır. Derinlemesine mülakat aracılığıyla 13 falcıdan alınan veriler, hangi profildeki gençlerin falcılara gittikleri, gençlerin falcılarla neler konuştukları, gençlerin falcılardan beklentileri ve falcıların gençlerin dünyasındaki yeri olmak üzere 4 tema altında tasnif edilmiştir. Buna göre falcılara giden gençler arasında sosyodemografik olarak çeşitlilik arz eden bir profil söz konusu iken kaygılı, meraklı, depresif olarak tanımlanan gençlerin öne çıktığı belirlenmiştir. Diğer yandan gençlerin falcılarla genellikle aşk ilişkileri, aile sorunları, gelecek kaygısı ve kariyer üzerine görüşmeler yürüttüğü belirlenmiştir. Bununla birlikte falcılara göre gençler meraklarını gidermek, danışmak, onaylanmak ve dertleşmek için falcıya gitmekte, gençlerin dünyasında falcılar etkili ve önemli kişiler konumundadır. Ulaşılan veriler, fal baktırma davranışının gençlerin danışma ve psikolojik destek arayışlarının bir ifadesi olarak görülebileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla gençlerin bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap verecek etkili gençlik çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü