Muhafazakârlığın Aile Vurgusu ve TOKİ Uygulamaları

Aileye yüklenen değer ve aileye yaklaşımlar, kültürden, inançtan, tarihsel tecrübelerden etkilendiği kadar, sosyal politikalarla ülkenin içinde bulunduğu maddi ve manevi gerçeklikten de etkilenir. Dolayısıyla aile kurumu tarihsel süreçte sürekli yeni anlam ve içerikler kazanmıştır. Aile geçmişten günümüze sosyo-kültürel yapıyı şekillendirdiği gibi bizzat toplumsal yapıda yaşanan değişimlerden de ciddi olarak etkilenmiştir. Hal böyle olunca aileyi tanımlamak ve ona biçilen misyonu anlamak zamana göre de değişim göstermiştir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü