Sosyal Politikada Sosyal Güvensizliğe Karşı Sığınılacak Son Liman Aile mi?

İnsanlığın en eski ve köklü kurumlarının başında aile gelmektedir. Zaman ve mekana bağlı olarak aile dönüşüm geçirse de bu durum değişmemektedir. İnsanlık, onun yerini tutacak ya da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek bir "gerçeklik"le karşılaşmamış olmasına rağmen aile, sürekli devingenlik göstererek kendini zamana ve şartlara uyarlamaktadır.

Yaman, Ömer Miraç - Kesgin, Bedrettin, Sosyal Politikada Sosyal Güvensizliğe Karşı Sığınılacak Son Liman Aile mi? Kentleşme ve Sosyal Politikalar içinde, Ed. Ömer Miraç Yaman - Murat Şentürk, Esenler Belediyesi Şehir ve Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2013.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü