Türkiye'de Gençlik ve Madde Bağımlılığı Literatürü: 1980 Sonrası Yapılan Lisanüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Bu çalışma 1980 sonrası dönemde Türkiye’de gençlik ve madde kullanımı-bağımlılığı üzerine yapılan lisansüstü tezlerle ilgili genel bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle 1980 sonrasında gençlik ve madde bağımlılığı bağlamında yapılmış lisansüstü tezler tespit edilmeye çalışılmış, sonrasında bu tezler incelenerek tezlere ait genel bir fotoğraf ortaya konulmuştur. Tezlerin tespiti aşamasında başta Yüksek Öğretim Kurumu’na ait tez veri tabanı incelenmiş, bununla birlikte Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları tarafından yayınlanan Türkiye Kimyasal Bağımlılık Çalışmaları Bibliyografyası (1923- 2014) (Yaman vd., 2015) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan “Gençlik Temalı Lisansüstü Tezler Bibliyografyası” (GSB, 2013) kaynakları taranmıştır. Gençlik ve madde bağımlılığı temalı tezlerin değerlendirilmesinin ardından
çalışmanın sonunda tespit edilen tezlerin bibliyografik künyelerine yer verilmiştir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü