Yeni Temsilde 'Köşe Başı Tutmak': İletişimin Değişen Boyutu ve Modern Delikanlılık Temsilleri

İletişim teknolojilerinin hızla değişmesi ve dönüşmesi neticesinde toplumsal ilişkilerde yaşanan farklılaşmalar, bu yönelimin yönünü tespit maksadıyla bir takım derinlikli çalışmaların yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Nitekim özellikle internet ve gençlik üzerine yapılan pek çok araştırma göstermektedir ki, yeni dönemin önemli başlıklarından birisi hiç şüphesiz sanal iletişimin toplumsal ilişkiler üzerindeki belirleyici etkisi ve gücüdür. Bu çalışma en temelde, yaşana gelen bu değişimin gençler bağlamında ve özellikle delikanlılık temsilleri üzerinden ne denli bir değişime karşılık geldiğine odaklanacaktır. Gençlerin sanal dünyada tercih ettikleri sosyalleşme biçimleri, bu bağlamda ortaya çıkan yeni ve çoklu kimlikler ve “ben” odaklı yaklaşım çalışmanın alt başlıklarını oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü