Z Kuşağının Yazarlık Denemesi: Wattpad Platformunda Yer Alan Genç Kız Hikayelerindeki Karakter ve Davranış Temsillerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; dijital okuma-yazma sitesi olan Wattpad platformunda yer alan hikayelerdeki karakter temsilleri, olay örgüleri ve riskli davranış örüntülerini incelemek suretiyle Z kuşağı olarak tarif edilen çocuk ve ergenlerin eğilim ve ilgi alanlarını keşfetmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda genç kız edebiyatı kategorisinde 150.000 ve üzeri beğeni sayısına ulaşan, tamamlanan ve henüz fiziksel olarak kitap haline dönüşmeyen on beş kitap içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Sağlıklı olmayan aile temsilleri, cinsiyet özelliklerinin öne çıkartıldığı kadın ve erkek temsilleri, madde kullanımı, suç, şiddet, intihar gibi riskli davranışlar, erken yaşta cinsel birliktelikler, pornografik sunumlar, tecavüz gibi cinsel içerikli davranışlar hikayelerde öne çıkan içerik özelikleridir. Kitaplarda yer alan içerikler riskli davranışlar bağlamında çocuklar ve gençler için özendirici olma özelliği taşımaktadır. Bununla birlikte var olan kitaplar, Z kuşağının düşünce ve beklentilerini anlama; karşılaştıkları ailevi, ilişkisel ve duygusal problemlerin neler olduğunu keşfetme ve bu sorunlarla nasıl baş ettikleri ve çözüm yollarına yönelik geniş bir veri havuzu niteliği taşımaktadır. Sonuç olarak, çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak Wattpad gibi sanal platformların denetimlerinin yapılacağı, kullanıcıların ve ailelerin bilgilendirileceği yöntemlerin geliştirilmesi önemlidir.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü