Dersler

Derslere dışarıdan katılım için, iletişim bölümünden irtibata geçiniz.

Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet dersinde, kronik bir aile vakası üzerinden yıllarca devam eden bir sosyal hizmet müdahalesi ve SİR raprolama süreci, kayıtlar ve raporlar üzerinden okunacak, aile sistemleri, müdahale biçimleri ve vaka yönetim/planlaması üzerine teorik bir altyapı oluşturulacaktır. Bu çalışmalara ilave olarak SİR yazımı konusunda uygulamalı bir çalışma yürütülecek, ayrıca vakalar üzerinden rapor yazma süreci planlanacaktır.

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet dersinde, madde bağımlılığı süreçleri, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, çocuk ve ergenlerin madde bağımlılığına başlama süreçleri, aile ve akran grupları ile ilişkileri üzerinden bağımlılık süreçlerinin okunması hedeflenmektedir. Ayrıca bağımlılık süreçlerini daha iyi analiz edebilmek için, uzun yıllar bağımlı olup, sonrasında kullanım davranışı bırakmış ex-user’larla uygulamalı olarak 2 ders yapılacak, yine sahada bağımlı gençlerle ilgilenen gönüllü ve profesyonellerle de soru-cevaplı dersler planlanacaktır.

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü