TÜRKİYE’DE GENÇLİK VE BAĞIMLILIK: BİBLİYOMETRİK VE TEMATİK BİR ARAŞTIRMA (1910-2020)

Bu çalışma, 1910-2020 yılları arasında Türkiye’de çeşitli disiplinlerin çatısı altında yapılan tüm gençlik çalışmalarını bir araya getiren “Gençlik Araştırmaları Projesi”nin bir ürünüdür. Değerler Eğitim Merkezi’nin (DEM) çatısı altında, Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman danışmanlığında yürütülen Gençlik Araştırmaları Projesi, 1910-2020 yılları arasındaki yaklaşık bir asırlık süreçte Türkiye’de gençliğe ve gençlere yönelik verilen tüm eserler üzerinden alana ilişkin geniş bibliyografik okuma yapmayı hedefleyen bir araştırma projesidir. Türkiye’de genç lik alanına ilişkin değerler, eğilimler, sorunlar, hizmetler ve politikalar üzerine hazırlanan literatür derlenmiş; bu literatür disiplinler arası bir bakışla detaylı bir okuma sürecinden geçirilmiş ve yorumlanmış; son aşamada alana ilişkin gelecek çalışmalara rehberlik edebilecek bir veri bankası oluşturulmuştur. Ocak 2016 döneminde başlayan projenin veri toplama süreci 2018 yılının ilk yarıyılında sona ermiştir. Araştırma sürecinin sonunda 12.000’den fazla makale, yaklaşık 4.500 tez ve 3.000 kitap olmak üzere yaklaşık 20.000 eser künyesine ulaşılmıştır.

Yaklaşık üç yıl süren proje kapsamında ulaşılan verilerin sağlıklı bir şekilde tasnif edilebilmesi için temelde iki metot benimsenmiştir. Bu metotlardan ilki eserlerin tez, makale ve kitap olarak üç türde tasnif edilmesi ve her bir türdeki eserlerin yayın yılına göre kronolojik olarak sıralanmasıdır. Bir diğeri ise, tespit edilen eserlerin konusuna göre tasnif edilmesidir. Hiç şüphe yok ki yaklaşık 20.000 künyeye erişim sağlanması ve her birinin konusuna göre tasnif edilmesi büyük bir emek gerektirmektedir. Çalışma sonunda bilim insanlarına, gençlik çalışanlarına ve ilgililere gençliğe dair incelemek istedikleri spesifik konulara ilişkin tüm eserlere bir arada, sistematik ve kolay ulaşma fırsatını sunma heyecanı bu meşakkatli süreçte görev alan araştırmacıların en büyük motivasyonu olmuştur. Bunun yanında gençlik ve bağımlılık literatüründe alana ilişkin verilen eserleri böylesine kapsamlı ve sistematik biçimde derleyen ve sunan herhangi bir çalışmanın olmayışı, bu çalışmayı alan yazında özgün ve öncü bir niteliğe eriştirmektedir.

Kitabı indirmek için tıklayınız

z

YAZAR
Ömer Miraç Yaman
YAYIN TARİHİ
2021
YAYINEVİ
DEM
SAYFA SAYISI
676

Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü